O nás

Jsme obecně prospěšná organizace založena v roce 2007. Zaměřuje se zejména na dvě oblasti působení v obecně prospěšných službách.  První z nich je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. pro cílové skupiny: ohrožené děti a mládež, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a senioři a osoby se zdravotním postižením. V oblasti sociálních služeb poskytujeme dva druhy služeb: Provozování nízkoprahového zařízení KamPak? ve Slavičíně, ve Valašských Kloboukách a v Brumově-Bylnici. Jde o registrovanou službu sociální prevence, která v regionu působí od roku 2009 a je součástí systému péče o ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. V Nízkoprahovém zařízení KamPak? jsou bezplatně poskytovány ambulantní sociální služby neorganizované mládeži a mladým dospělým ve věku od 11 do 26 let. Je určena mladým lidem ohroženým sociálně-patologickými jevy, nebo žijícím způsobem života neakceptovatelným většinovou společností. Uživatelé zde nacházejí odbornou pomoc, podporu, poradenství a zábavu. Cílem služby je snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života jejich uživatelů, zlepšit kvalitu jejich života a pomáhat jim v nepříznivých životních a sociálních situacích.

Od roku 2019 provozujeme ve Slavičíně a ve Valašských Kloboukách Poradenské centrum ZEBRA. Jedná se o službu typu odborné sociální poradenství. Zaměřujeme se zde například na řešení problematických rodinných vztahů a partnerských soužití, výchovných obtíží u dětí, rozvodové situace a dále na poskytování poradenství v oblasti orientace v systému sociální pomoci a návazných služeb, řešení obtížné finanční či dluhové situace klientů a základní právní poradenství v různých odvětvích.

Druhou oblastí působení o.p.s. jsou vzdělávací aktivity jako např. pořádání a organizace odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých, poskytování asistence, poradenství a služeb zdravotně či sociálně handicapovaným osobám. Společnost disponuje akreditací MŠMT na  rekvalifikační kurzy zaměřených na obsluhu osobního počítače – základní i pokročilou úroveň. Poskytuje především PC kurzy, kurzy účetnictví a daňové evidence, jazykové kurzy, dětské tématické tábory, tvořivé dílny pro dospělé, apod.

Zvolte vybranou oblast

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

PROJEKTY

AKTIVITY PRO DĚTI

Lidé v o.p.s.

Ředitelka:
Mgr. Božena Filáková
Mobil: 603 271 904
E-mail: filakova@pivecka.cz

Kancelář
Ivana Sukaná
Mobil: 739 095 315
E-mail: sukana@pivecka.cz

Seznam pracovníků Zebra

Mgr. Michal Filák
vedoucí sociálních služeb a terapeut

Mgr. Kristýna Dvořáková
terapeut

Mgr. Přemysl Ulman
psycholog

Mgr. Božena Filáková
sociální pracovník

Seznam pracovníků KamPak

Mgr. Michal Filák
vedoucí služby, pedagogický pracovník

Mgr. Radek Šatka
vedoucí nízkoprahových klubů, vedoucí pracoviště Brumov-Bylnice, vedoucí pracoviště Valašské Klobouky, pedagogický pracovník

Mgr. Radka Koutná
vedoucí pracoviště Slavičín, sociální pracovník

Bc. Alena Čechová
sociální pracovník

Bc. Petra Janáčová
sociální pracovník

Bc. Adriana Janošová
sociální pracovník

Bc. Nikol Macháčová
pedagogický pracovník

Anna Sopková
pedagogický pracovník

Každoroční vizitka naší práce.
Přehledně a do detailu.

Děkuji všem našim dárcům a partnerům, kteří nás podporují a zároveň děkuji za společnou práci svým kolegyním a kolegům v naší organizaci.

Mgr. Božena Filáková
ředitelka VSKS při NJP, o.p.s.

Nadace v číslech - zpracováno k 25. výročí nadace

Nadace byla založena panem Janem Pivečkou 27.11.1996 a jejím účelem bylo zejména podporovat výchovu a vzdělávání mladých lidí, vytváření zdravé občanské společnosti a ekologické aktivity.

Nejvýznamnější projekty

Celková hodnota realizovaných projektů je více než 60 mil. Kč korun.

Investiční:

 • Obnova Pivečkova lesoparku – průběžně od roku 1998, několik projektů – celková hodnota cca 2,7 mil.
 • Rekonstrukce roubeného domu č. 7 ve Valašských Kloboukách 2000-2002 – dnes státem chráněná kulturní památka – investice cca 1,5 mil. Kč,
 • Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky 2005-2007 – vybudování vzdělávací kapacity pro další vzdělávání – plně vybavená učebna-cca 4 mil.
 • Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění – mimo jiné vybavení mobilní učebny a možnost realizace kurzů v prostředí cílové skupiny – hodnota 2,5 mil.,
 • Založení o.p.s. – Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. – provozování vzdělávacího střediska – průběžně veřejně přístupná PC učebna s připojením na internet, vzdělávací kurzy; sociální služby – založení a provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KamPak? – v roce 2011 otevřen další klub ve Valašských Kloboukách, v roce 2017 otevřen třetí klub v Brumově Bylnici – eviduje 160 uživatelů, v současné době roční rozpočet cca 4,5 mil. Kč;
 • Kampak? No přece k nám – 2010 – částečná rekonstrukce budovy č. 96 – kde sídlí nízkoprahové zařízení-hodnota 600 tis.
 • Obnova technického vybavení PC učebny – v roce 2012 – výměna PC, techniky, software – 300 tis.
 • Zkuste to s námi – vytváření pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné zejména mladé lidi – podpořeno 24 osob – hodnota projektu 3,9 mil.
 • Zkuste nám dát šanci – návazný projekt – opět vytváření pracovních míst – 15 osob, hodnota 2,5 mil.
 • Nová příležitost, nové zkušenosti – vytváření pracovních míst pro osoby nad 55 let a dlouhodobě nezaměstnané – 2018-2021, 30 podpořených osob
 • Obnova technického zázemí víceúčelové učebny 2019 – hodnota projektu 2,1 mil. – kompletní obnova vybavení víceúčelové učebny
 • Otevření Poradenského centra Zebra – psychologické, terapeutické a občanskoprávní poradenství – 2019, ročně cca 200 klientů

Projekty v oblasti výchovy a vzdělávání:

 • Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje – próza, poezie – 20 ročníků
 • Výtvarná soutěž pro malé školy – 20 ročníků
 • Kreativní soutěže s tématikou bot a Ševče, drž se svého kopyta – pro gymnázium Slavičín – 5 ročníků, Bota Inspirace – pro SOŠ Luhačovice – 3 ročníky
 • Veselá bota a Fantastická bota – soutěže pro mladé designéry – v roce 2007 transformována do prestižní soutěže Cena Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s ČOKA a BVV Brno – každoročně předávána na veletrhu KABO Styl – pro mladé návrháře do 30 let – 3 kategorie
 • Malé studio Slavičín – děti vytvářely vlastní noviny Ťápoviny – natáčely rozhovory se zajímavými osobnostmi, reagovaly na dění ve městě a okolí 2002-2008
 • Diskusní fórum mládeže – od roku 2002 – každý druhý rok – 250 studentů diskutuje s osobnostmi z oblasti vědy, kultury, sportu
 • Chceme pomáhat – od roku 2003 – studenti 10 škol řeší prostřednictvím projektů problémy ze svého okolí – vybrané projekty získají nadační příspěvek na realizaci
 • Who is Neo – soutěž pro mladé programátory – 10 ročníků
 • Helfíkův kotár – proškolování žáků 5. tříd v poskytování první pomoci a následná soutěž v terénu s autentickými situacemi a namaskovanými zraněními – 15 ročníků
 • Domácí ošetřovatelská péče – projekt zaměřený na vzdělávání osob, které v domácím prostředí pečují o nemocnou nebo handicapovanou osobu – 3 ročníky
 • Seniorfit – vzdělávací program pro seniory
 • ……a další

Projekty v oblasti vytváření zdravé občanské společnosti:

 • Dětský vánoční jarmark, v posledních letech Rozsvěcování vánočního stromu – tradiční předvánoční setkání s dětmi z DD a přáteli
 • ATD – 7 ročníků – praktický trénink a příprava mladých lidí z dětských domovů na samostatný život
 • Spolupráce s dětskými domovy – zejména Vizovice, Smolina a Burešov – vzájemné návštěvy a společné akce – od roku 1997
 • Valašskokloboucký mikulášský jarmek – jediný mimokloboucký spolupořadatel – od roku 2002
 • Menagesha – od roku 2010 – zprostředkování podpory pro středisko pro děti s obrnou v Etiopii
 • Výroční cena pro „Pracovník roku“ a „Kamarád nízkoprahu“ – ocenění pro pracovníky a podporovatele nízkoprahových klubů – 7 let
 • Pohádkový les – pro veřejnost – každoročně cca 80 dobrovolníků – 13 let
 • Slavičínský čtyřboj žen – sportovní akce s disciplínami pro ženy od 18 do 99 let…
 •  rámci nadačních projektů vzniklo ve Slavičíně Mateřské centrum a Diaklub, dnes samostatné spolky, žijící vlastním životem
 • Besedy, přednášky, workshopy pro veřejnost
 • Divadelní představení a koncerty pro veřejnost
  Nadační příspěvky na podporu projektů jednotlivců nebo jiných organizací
 • Jednotlivci – NP na studijní stáže – talentovaní jednotlivci – ekonom, zooložka, mladí lékaři, poslední letos – talentovaný herec, který vyrůstal v pěstounské péči
 • Neziskové organizace – v rámci programu Vytváření zdravé občanské společnosti
 • Školy – v rámci programu na podporu iniciativ mladých lidí

Formou nadačních příspěvků nadace pomáhá financovat projekty dalších neziskových organizací i jednotlivců ve Zlínském kraji. Za 25 let existence nadace jsme takto podpořili 355 projektů v celkovém objemu 3,5 milionu Kč.

Naši dárci

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Zlínský kraj
Integrovaný regionální operační program
Valašské Kobouky
Slavičín
Nadace Jana Pivečky
Luhačovice
Petra Blumenberg
Bc. Čestmír Dvořák
Obec Valašské Příkazy
Umabel SE
Obec Rudimov
Obec Nedašova Lhota
Obec Poteč
Obec Nedašov
Obec Návojná
Obec Loučka
Obec Křekov
Obec Lipová
Obec Drnovice
Obec Bohuslavice nad Vláří
Obec Rokytnice
Obec Újezd
Obec Vlachovice
Obec Štítná nad Vláří