Bezplatné odborné poradenství

Poradenské centrum Zebra

Centrum vzdělávacích kurzů

Společně za vzděláním!

Nízkoprahovost a anonymita

Do Kampaku?

Zábavný vzdělávací program

To jsou naše tábory!

Naše služby

Odborné sociální poradenství

Vzdělávací kurzy

Dluhové poradenství

Volnočasové aktivity po děti

Nízkoprahové kluby

Podpora zaměstnanosti

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.

Zaměřuje se zejména na dvě oblasti působení v obecně prospěšných službách. První z nich je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. pro cílové skupiny: ohrožené děti a mládež, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a senioři a osoby se zdravotním postižením. V oblasti sociálních služeb poskytujeme dva druhy služeb: Provozování nízkoprahového zařízení KamPak? ve Slavičíně, ve Valašských Kloboukách a v Brumově-Bylnici.

Řekli o nás

„Jako účastnici projektu Nová příležitost, nové zkušenosti se mi podařilo znovu nalézt sebevědomí na trhu práce, úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz a nastoupit do nového zaměstnání. V kolektivu pracovníků organizace jsem se cítila velmi příjemně a vždy vítána. Děkuji za novou příležitost!“
„Náš syn byl z letního příměstského tábora Legohrátky nadšený! Chtěli bychom poděkovat za skvělý přístup k dětem všem vedoucím a pracovníkům organizace. Jen tak dál a příští rok zase! Díky.“

Poradenské
centrum
Zebra

Odborná sociální poradna
Slavičín a Valašské Klobouky.
Pomůžeme Vám!