Lego Education kroužky

Již třetím rokem realizujeme kroužky se speciálními sady stavebnic Lego Education a robotiky. Naše programy se specializují na děti od 3 let do 10 let a zahrnují systém integrovaného vzdělávání STEM, kombinující předměty matematiky, fyziky, mechaniky, informačních technologií a robotiky.

Kroužky probíhají v průběhu celého školního roku (září – červen), vyjma státních svátků, prázdnin ve školách apod. Přidat se je možné kdykoliv v průběhu roku, pokud je volné místo. Cena a termín začátku dle obsazenosti kroužku. Formulář s přihláškou naleznete niže.
Více na tel: +420 739 095 315 nebo nadace@pivecka.cz

​Legohrátky

LEGO® Education duplo je kroužek pro nejmenší děti předškolního věku. Představuje poutavé speciální sady stavebnic, které skýtají úžasné příležitosti k tvořivosti a sociálním dovednostem, stejně jako k získávání vědomostí. Nabízí podporu jak pro volnou hru dětí, tak i pro jejich organizované vzdělávání prostřednicvím originálních lego-námětových karet,šablon postav a situací, online výukových videií, atd.

Kroužek odhalí dětem svět plný příběhů a fantazie. Hravou formou skrz jedinečných příběhů podpoří v dětech kreativitu a představivost. Děti budou například v rámci jedné vybrané stavebnice „Poznáváme emoce“ modelovat postavy různých charakterových rysů, vyjadřovat nálady, rozpoznávat co mají společného a čím se odlišují. Kroužek naše nejmenší přirozeně učí trpělivosti, spolupráci a připravuje na spolupráci v dětském kolektivu.

Malý kontruktér

Pomocí speciálních sad LEGO®Education se děti poprvé setkávají s ozubenými koly a jednoduchými mechanismy. Kroužek dětem umožní postavit se do rolí malých konstruktérů, kteří se seznámí s převody, kladkou či kolem na hřídeli. Budou mít možnost pokládat si otázku „Co se stane, když…“ a najdou na ni odpověď. Na lekcích mají děti čas předvídat a testovat chování modelů, stanovit vlastní závěry a komunikovat ve skupině. Experimenty se silami, gravitací a rovnováhou pomáhají tyto pojmy dětem pochopit a zařadit je do svého každodenního uvažování.

Robotika

LEGO®Education program Spike je první generací robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém Spike děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie a je tak ideálním kroužkem, který pokrývá celou řadu předmětů na základní škole – matematika, vědy, technologie, informatika apod. Děti si postaví model z lega, který propojí přes Bluetooth s počítačem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a následně rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i logické myšlení. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. Zároveň rozvíjí svojí kreativitu, fantazii i manuální zručnost. Na konce lekce děti hodnotí své výtvory, prezentují je před svými spolužáky a lektorem. Kroužek Robotika přirozeně posiluje trpělivost a učí děti pracovat jak samostatně, tak i v týmu.