Dluhové poradenství

Poskytujeme poradenství v oblasti hrozícího předlužení, hrozící nebo již zahájené exekuce a řešení aktuální dluhové situace.
Pomůžeme Vám:

V oblasti exekucí
Poskytneme poradenství co znamená být v exekuci, co Vám hrozí, jak se případně exekuci vyhnout a:

 • zkontrolujeme v CEE, zda máte pravomocnou exekuci
 • vysvětlíme Vám obsah dokumentů od exekutora
 • posoudíme možnosti a podmínky zastavení exekuce
 • poradíme, co dělat v případě obstavení účtu
 • poradíme, jak postupovat při zabavení věcí, které nepatří dlužníkovi
 • vysvětlíme Vám jak se počítá zabavitelná částka, kterou Vám někdo strhá z příjmů
 • pomůžeme při komunikaci s exekutorem
 • pomůžeme zastavit neoprávněné exekuce
 • pomůžeme s vypracováním žádosti o pozastavení nebo odklad exekuce
 • pomůžeme Vám vypracovat exekuční návrh na vymáhání výživného, což je podmínkou pro žádost o náhradní výživné, když Vám povinný neplatí
  a další problémy v této oblasti

V oblasti dluhů a řešení dluhové situace:
Poskytneme poradenství, jak lze řešit sluhovou situaci a pomůžeme:

 • udělat analýzu Vašich závazků a Vašich příjmů a výdajů
 • propočítat nezabavitelnou částku a posoudit, zda je pro Vás vhodné vstoupit do oddlužení
 • propočítat a posoudit, zda vstoupit do společného oddlužení manželů
 • připravit přílohy potřebné k podání insolvenčního návrhu
 • zprostředkovat podání insolvenčního návrhu prostřednictvím spolupracujícího právníka
 • komunikovat s insolvenčním správcem
 • vysvětlíme Vám obsah dokumentů od soudu a insolvenčního správce
 • pomůžeme Vám dodat insolvenčnímu správci podklady pro zprávy o plnění oddlužení
 • pomůžeme řešit problémy v průběhu procesu oddlužení – přerušení nebo prodloužení oddlužení
  a další problémy v této oblasti