Metody práce

Tým odborných pracovníků využívá při práci s uživateli maximálně svých znalostí a zkušeností a návazných služeb, které mohou nepříznivou sociální situaci uživatele pozitivně ovlivnit.

 

K základním metodám práce v Poradenském centru ZEBRA patří:

 • psychologické poradenství a terapie – individuální i skupinové
 • krizová intervence
 • výchovné poradenství
 • předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství, poradenství týkající se rozpadu rodiny (především v zájmu nezletilých dětí) – problémy a krizové situace související se vztahy v rodině, párovém a manželském soužití
 • poradenství a podpora pro děti při zvládání školních povinností, problémového chování, vrstevnických vztahů, rodiny
 • edukace v oblasti rodičovství a výchovy dětí
 • dluhové poradenství
 • právní poradenství
 • občanské poradenství
 • mediace ve sporech o děti
 • Pracovníci využívají svých odborných znalostí a aktuálních trendů v oblasti sociální práce, které získávají průběžným vzděláváním v příslušných oblastech.