Psychologické a terapeutické poradenství

Psychologické poradenství

V naší poradně můžete požádat o psychologické poradenství. Jeho cílem je překonání psychologických potíží klienta nebo rozvoj jeho osobnosti. Je určeno pro klienty, kteří se nacházejí v aktuálně obtížné situaci, která má dopad na jejich psychický stav a přejí si zkonzultovat tuto situaci s odborníkem.

Krizové životní situace mohou být způsobeny rozpadem nebo narušením partnerských vztahů, jako je rozvod, rozchod, komunikační neshody, neschopnost se dohodnout na péči o děti, problémy v pracovních vztazích, ztráta blízké osoby, dopady soudních sporů, zvýšená pracovní zátěž a z toho plynoucí stres apod.

Psychologické poradenství probíhá formou rozhovoru a diskuse o konkrétním problému, jehož výstupem jsou jasná a praktická doporučení. Na základě konzultace může být doporučena i psychoterapie, rodinná terapie nebo odborné psychologické vyšetření.

Terapeutické poradenství

Terapie se přizpůsobuje individuálně klientovi na míru.
Podle našich terapeutů úspěšnost psychoterapie ovlivňuje vztah, který si s klientem postupně budují a to, zda klientovi vyhovuje styl práce, který mu mohou nabídnout. Naši terapeuti se snaží mít se svými klienty otevřený vztah, ve kterém společně hledají cesty, jak dosáhnout žádoucí změny v jejich životě, která povede k jeho zkvalitnění.
Terapeutické poradenství pro dospělé zahrnuje předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství, poradenství týkající se rozpadu rodiny, (především v zájmu nezletilých dětí) – problémy a krizové situace související se vztahy v rodině, párovém a manželském soužití, poradenství a podpora pro děti při zvládání školních povinností, problémového chování, vrstevnických vztahů, rodiny, edukace v oblasti rodičovství a výchovy dětí, mediace ve sporech o děti

Jak probíhá terapie?

Při prvním setkání si společně řekneme, čemu se budeme věnovat, co je cílem terapie. Na základě toho určíme terapeutické postupy. V průběhu naplánovaných konzultací se věnujeme naplnění terapeutických cílů.
Standardní délka konzultace u dospělých je 60 minut, u dětí se délka odvíjí od věku a problému dítěte. V závěru může následovat krátký rozhovor s rodičem, kdy hodnotíme proběhlé setkání a plánujeme další postupy v terapii.

Kvalifikace našich terapeutů

Vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogiky, stupeň Mgr.
Komplexní psychoterapeutický výcvik zaměřený na řešení
Výcvik v supervizi a koučování
Výcvik v mediaci
Systemický přístup k práci s krizí
Výcvik Kids‘ Skills – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou

Psychoterapeutické poradenství pro děti a mládež má pomoci v rozvoji dítěte a jeho spokojenosti v životě. Psychoterapie dětem a mládeži pomáhá:

  • se vztahy a komunikací v rodině,
  • s vyrovnáním se s rozvodem či rozchodem rodičů,
  • se začleněním se do kolektivu,
  • s hledáním vlastní identity,
  • se strachy a úzkostmi,
  • s depresivními náladami
  • s problémy v přátelství a lásce,
  • se školní úspešností, vztahem k učení
  • s nedostatkem sebevědomí,
  • s šikanou a s dalšími problémy.