Občanskoprávní poradenství

S čím Vám můžeme pomoci:

V oblasti rozpadu manželského nebo partnerského soužití:

 • poskytneme informace a poradenství, jak lze formálně tyto situace řešit
 • poskytnout poradenství v oblasti sporných a nesporných rozvodů

Můžeme pomoci:

 • vypracovat návrh k soudu na rozvod nebo společný návrh na rozvod
 • vypracovat návrh nebo dohodu rodičů o uspořádání poměru nezl. dětí před rozvodem
 • vypracovat návrh nebo dohodu rodičů o uspořádání poměru nezl. dětí po rozpadu nesezdaného soužití
 • vypracovat dohodu o vypořádání majetku ze SJM
 • vypracovat návrh na úpravu výživného v případě změny poměrů dítěte nebo rodiče
 • vypracovat návrh na úpravu styku
 • vypracovat návrh na svěření nezl. do péče (včetně pěstounské péče)
 • vypracovat návrh na ustanovení poručníka nebo opatrovníka
 • vypracovat exekuční návrh v případě, že chcete požádat o náhradní výživné na ÚP
  a další poradenství v této oblasti

V oblasti pracovněprávních vztahů

 • vysvětlíme obsah pracovněprávních dokumentů a práva a povinnosti z něho vyplývající
 • poskytneme poradenství v oblasti mezd
 • poskytneme poradenství ve sporu se zaměstnavatelem
 • poskytneme poradenství v oblasti ustanovení zákoníku práce k dané problematice
 • pomůžeme vypracovat dokumenty a žádosti
  a další poradenství v této oblasti

V dalších oblastech
Externě spolupracujeme s právníkem, proto můžeme poskytnout základní poradenství:

 • ve věcech majetkových práv
 • ve věcech spotřebitelského práva
 • v občanských smluvních věcech
 • ve věcech občanských sporů

Můžete se na nás obrátit o poradenství a pomoc i v dalších občanskoprávních tématech, které zde nejsou uvedena. Pokud nebudeme schopni poradit sami, poskytneme kontakty na jiné odborníky.

S čím Vám nepomůžeme
Nemůžeme poskytnout přímé právní zastoupení, ale můžeme Vám předat kontakty na právníky a právní kanceláře v působící regionu.