Stavební úpravy NZDM KamPak?

  • Název projektu: Stavební úpravy Nízkoprahového zařízení KamPak?
  • Dotační program: Integrovaný regionální operační program
  • Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017418
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Celkové náklady projektu: 13.331.481,– Kč

Cílem projektu byla energeticky úsporná rekonstrukce a zkvalitnění prostor budovy, v níž je od roku 2009 provozováno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KamPak?, které je registrovanou sociální službou. Více o zařízení na www.dokampaku.cz
Stav budovy si vyžadoval celkovou rekonstrukci již delší dobu. V roce 2021 byl zpracován projekt rekonstrukce budovy, jehož autorem je Ing. arch. Ondřej Zámečník ze Zlína. Zpracování studie proveditelnosti a administraci projektu v rámci výzvy č. 101 REACT-EU provedla společnost regiozona s.r.o. ze Zlína, která se v roce 2022 po úspěšném vyhodnocení žádosti ujala i realizace veřejné zakázky na dodávku stavby a administrace projektu. Na podzim roku 2022 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým se stala společnost INSTOP, spol. s r.o. se sídlem ve Slavičíně.
Stavební práce probíhaly od 10.2.2023. Objekt byl dokončen 31.10.2023.