Nízkoprahové zařízení Kampak?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KAMPAK

Nízkoprahové zařízení Kampak? je registrovanou sociální službou podle zákona 108/2006. Cílem zařízení je minimalizovat rizika související se způsobem života dospívajících mladých lidí a mladých dospělých od 15 do 26 let, ohrožených sociálně patologickými jevy umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit jejich problémy, pomáhat mládeži v obtížných životních situacích, a v situacích ohrožení sociálním vyloučením.

Služby jsou poskytovány všem jedincům z cílové skupiny dle jejich specifik, s důrazem na vlastní individualitu jedince – a to bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví. Přístup do nízkoprahového zařízení není pro uživatele služby omezen financemi. Návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostorách zařízení, tak ve volbě vykonávaných činností.

Principy poskytování služby

Principy služby jsou nezávislost, diskrétnost, bezplatnost, nestrannost a dostupnost. Specifickým principem služby je nízkoprahovost a anonymita, což znamená, že poskytovatel služby při kontaktu s uživatelem služby nevyžaduje žádná osobní data a zároveň usiluje o maximální snižování sociálních, psychologických i dalších bariér, které by uživatelům bránily službu vyhledat.

Nízkoprahové zařízení KamPak? je spolufinancováno Zlínským krajem
z Programu k zajištění dostupnosti sociálních služeb
a z Programu pro sociální služby

KamPak Brumov

KamPak Slavičín

KamPak Valašslé Klobouky

Reference uživatelů KamPak

Během toho, co jsem začala chodit do KamPaku? jsem se naučila spoustu věcí, ale nejdůležitější věc, kterou jsem tam získala, byla ta, že mě naučili nezabývat se pomluvami od druhých a jít si za tím, co chci.

 

Taky jsem se zde naučil komunikovat s lidmi, být otevřený, mluvit o problémech, hledat možnosti řešení a z přístupu vedoucích jsem vytěžil i to, jak má člověk lidi podporovat, motivovat a jak s nimi mluvit.

 

Rád vzpomínám na den, kdy jsem do klubu přišel poprvé. Nejprve jsme nevěděli, co si pod pojmem nízkoprahové zařízení KamPak? představit a díky naší zvědavosti, jsme já a pár mých kamarádů klub navštívili a dozvěděli se o tom, jak klub funguje a že jsou zde vítáni všichni bez rozdílu věku, povahy, vzhledu, charakteru a národnosti.

 

Klub pomáhá, když má někdo psychický nebo fyzický problém, tak se přijde svěřit. Plus pomáhá s učením. Když máš špatné známky, můžeš se tam doučovat. A od toho jste tam, abyste pomohli a poradili. Což je za mě dobře.

 

KamPak? je super klub, jsou zde super lidi, jak návštěvníci, tak i skvělý tým pracovníků, kteří neustále pracují na tom, jak být lepším vzorem pro své návštěvníky.