Poradenské centrum Zebra

Poradenské centrum ZEBRA je registrovanou sociální službou typu Odborné sociální poradenství podle § 37 zákona č. 108/2006 o sociálních službách. Zaměřuje se na komplexní práci s klienty a nabízí jim občanskoprávní a dluhové poradenství, psychologické a terapeutické poradenství, mediaci a krizovou intervenci. Pracovníci služby pracují se svými klienty na podpoře jejich kompetencí k řešení nepříznivé sociální situace a snaží se maximálně rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na sociální službě.

Poradenské centrum Zebra je spolufinancováno Zlínským krajem
z Programu k zajištění dostupnosti sociálních služeb
a z Programu pro sociální služby

cílová skupina

 provozní doba, adresy

dluhové poradenství

Občanskoprávní poradenství
psychologické a terapeutické poradenství
metody práce
Pravidla poskytování služby
nejčastější dotazy