Hlavní stránka


Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Slavičín

Společnost byla založena v roce 2007. Zaměřuje se zejména na dvě oblasti působení v obecně prospěšných službách.  První z nich jsou vzdělávací aktivity jako např. pořádání a organizace odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých, poskytování asistence, poradenství a služeb zdravotně či sociálně handicapovaným osobám. Společnost disponuje akreditací MŠMT na  rekvalifikační kurzy zaměřených na obsluhu osobního počítače – základní i pokročilou úroveň. Poskytuje především PC kurzy, kurzy účetnictví a daňové evidence, jazykové kurzy, dětské tématické tábory, tvořivé dílny pro dospělé ap.

Druhou oblastí působení o.p.s. je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. pro cílové skupiny: ohrožené děti a mládež, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a senioři a osoby se zdravotním postižením. V oblasti sociálních služeb poskytujeme dva duhy služeb:
Provozování nízkoprahového zařízení KamPak? ve Slavičíně, ve Valašských Kloboukách a v Brumově-Bylnici. Jde o registrovanou službu sociální prevence, která v regionu působí od roku 2009 a je součástí systému péče o ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. V Nízkoprahovém zařízení KamPak? jsou bezplatně poskytovány ambulantní sociální služby neorganizované mládeži a mladým dospělým ve věku od 11 do 26 let. Je určena mladým lidem ohroženým sociálně-patologickými jevy, nebo žijícím způsobem života neakceptovatelným většinovou společností. Uživatelé zde nacházejí odbornou pomoc, podporu, poradenství a zábavu. Cílem služby je snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života jejich uživatelů, zlepšit kvalitu jejich života a pomáhat jim v nepříznivých životních a sociálních situacích.
Od roku 2019 provozujeme ve Slavičíně a ve Valašských Kloboukách Poradenské centrum ZEBRA. Jedná se o službu typu odborné sociální poradenství. Zaměřujeme se zde například na řešení problematických rodinných vztahů a partnerských soužití, výchovných obtíží u dětí, rozvodové situace a dále na poskytování poradenství v oblasti orientace v systému sociální pomoci a návazných služeb, řešení obtížné finanční či dluhové situace klientů a základní právní poradenství v různých odvětvích.

Vítáme Vás na našich stránkách a chcete-li se dovědět více, vstupte.

Comments are closed.