Zdravotnické a ošetřovatelské kurzy


Domácí ošetřovatelská péče:

Nabízíme bezplatný vzdělávací kurz v rámci Edukačního programu domácí peče pro cílovou skupinu osob pečujících v domácích podmínkách o blízkou osobu.Kurz zaměřený na problematiku ošetřovatelských postupů v domácím prostředí a teoretickým znalostí domácího pečovatelství.
Tematické okruhy: Úvod do pečovatelství a ošetřovatelství, lůžko pro nemocné a jeho úprava, hygienická péče o nemocné, ošetřovatelská péče při vylučovaní moče a stolice, sledování fyziologických funkcí, dietoterapie a podávání jídla nemocným, rehabilitační ošetřování nemocných, problematika dekubitů.
Počet hodin: 50

Vzdělávání je realizováno za finanční podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje


Comments are closed.