Finanční vzdělávání


Finanční vzdělávání

Cílem je rozvíjet finanční gramotnost, pomáhat v orientaci ve světě financí, zamezit rizikovému chování v oblasti financí, rozvíjet schopnost účastníků využívat finanční produkty a zlepšit tak jejich životní úroveň.

Vzdělávání zahrnuje tyto oblasti:

Rodinný rozpočet – proč tvořit rodinný rozpočet a získat tak kontrolu nad svou finanční situací, jak předejít vytváření dluhů a najít zdroje pro úspory a rezervy, příjmová část rozpočtu, souhrn výdajů, sestavení rodinného rozpočtu, produkty spojené s rodinným rozpočtem, doporučení pro klidný rozpočet apod.

Finanční produkty a služby – přehled finančních produktů, jejich výhody a nevýhody, spoření, vysvětlení vhodnosti použití produktu, pojištění, běžný účet jako nástroj pro správu financí, hotovostní a bezhotovostní hospodaření s penězi, spořící účet, bezpečnost a pojištění prostředků svěřených bance, co zvážit při sjednávání majetkového pojištění, platební karty atd.

Podepsat můžeš, přečíst musíš – typové smlouvy, doporučený obsah písemných smluv, pravidla závazkových vztahů, doporučené postupy při uzavírání smluv, na co si dát pozor před podpisem smlouvy a na co v souvislosti s ukončením smlouvy, jaké sankce si ohlídat ve smlouvě, jak hledat spolehlivé předpisy na internetu, praktické aspekty zákona o spotřebitelském úvěru apod.

Finance v pracovněprávním vztahu – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, první kroky před zahájením podnikání, zdravotní a sociální pojištění, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu, co dělat, když člověk přijde o práci atd.

Zodpovědné zadlužování – pravidla a doporučení k zodpovědnému zadlužování, vybrané termíny k zajištění úvěru – smluvní pokuty, ručení, zástavní právo, rozhodčí doložka, registry dlužníků, exekuce. příčiny předlužení, co mám dělat, abych se nepředlužil/a, věřitel, etika věřitele, nekalé praktiky apod.


Comments are closed.