Lidé v o.p.s.


Lidé v obecně prospěšné společnosti

Správní rada
Ing. Marie Šmotková, předsedkyně správní rady, středoškolský pedagog, Slavičín
PhDr. Ladislav Slámečka, člen správní rady, pedagog, Slavičín
Mgr. Josef Maryáš, člen správní rady, ředitel gymnázia, Štítná nad Vláří

Dozorčí rada
Ing. Tomáš Dulík, předseda dozorčí rady, vysokoškolský pedagog, Slavičín
Ing. Diana Tkadlecová, člen dozorčí rady, pracovník KÚ Zlínského kraje, Zlín
Pavlína Kolínková, člen dozorčí rady, pracovník MěÚ ve Val. Kloboukách, Francova Lhota

Zaměstnanci o.p.s.
Ředitelka o.p.s.
Mgr. Božena Filáková

Personální obsazení Nízkoprahového zařízení KamPak?
Mgr. Kristýna Dvořáková  – sociální pracovník, vedoucí nízkoprahového zařízení
Mgr. Michal Filák – pedagogický pracovník, zástupce vedoucí služby
Mgr. Radek Šatka – pedagogický pracovník
Mgr. Zuzana Kujová – sociální pracovník
Petra Ježová, DiS. – sociální pracovník
Bc. Markéta Šašinková, DiS.- pracovník v sociálních službách
Lucie Šánková, pracovník v sociálních službách
Mgr. Klára Cmajdálková, DiS. – sociální pracovník, zástupce vedoucí služby, t.č. na MD
Pavla Novosádová – pracovník v sociálních službách, t.č. na MD

Úklid
Kateřina Borová
Jana Ježová

Externí vedení účetnictví:
ing. Alena Mahdalová, externí účetní a daňový poradce

Právní poradenství:
Advokátní kancelář JUDr. Stanislava Knotka, Zlín
Mgr. Petra Křenková, AK Luhačovice

Comments are closed.