O nás


PŘEDSTAVENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA  PIVEČKY, O.P.S.

Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 8.2.2008 v oddílu O, vložka  347.

Zakladateli společnosti jsou:

Ing. Michal Špaček, místopředseda správní rady Nadace Jana Pivečky
Ing. Jaroslav Končický, starosta města Slavičín
Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně

Sídlem společnosti je Slavičín, Horní náměstí 111.

Účel obecně prospěšné společnosti

Účelem zřízení a činnosti společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb zaměřených na provozování Vzdělávacího střediska při Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně (dále „NJP“) a poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.

Provozováním Vzdělávacího střediska Nadace Jana Pivečky (NJP) se rozumí zejména:
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
– organizace vzdělávacích akcí
– lektorská činnost
– organizace workshopů, seminářů a odborných setkání
– poskytování služeb podporující rozvoj neziskového sektoru
– poskytování služeb podporující komunitní rozvoj
– organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých
– poskytování asistence, poradenství a služeb zdravotně či sociálně handicapovaným osobám
– organizace výměnných pobytů mezi českými a zahraničními studenty
– organizace mezinárodních jazykových táborů
– vydávání studentského časopisu

Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. se zaměřuje na cílové skupiny:
– ohrožené děti a mládež
– rodiny s dětmi
– osoby ohrožené sociálním vyloučením
– senioři a osoby se zdravotním postižením

Doplňkové činnosti o.p.s.
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
– hostinská činnost

Comments are closed.